150.00 ₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava!
Fotogrametri̇ Nedi̇r ?
Buradasınız: Anasayfa / Blog
31 Mart 2021, Çarşamba
Fotogrametri Nedir ?
Köken olarak Fotogrametri, Eski Yunan biliminden türediği ve Photos (ışık), Gramma (çizim ya da yazım) ve Metron (ölçüm) kelimelerinin kompazisyonu ile meydana geldiği bilinmektedir.
Fotogrametri Nedir ?

                                                     FOTOGRAMETRİ NEDİR?

                Köken olarak Fotogrametri, Eski Yunan biliminden türediği ve Photos (ışık), Gramma (çizim ya da yazım) ve Metron (ölçüm) kelimelerinin kompazisyonu ile meydana geldiği bilinmektedir. Günümüzde kullanılan şekli ile ise;  bir nesnenin ya da arazinin herhangi bir perspektiften veya herhangi bir boyuttan incelenmesini sağlayan ve bunu fiziksel ya da sayısal çıktılar ile sunan bilim dalına Fotogrametri denmektedir. Fotogrametri aracılığı ile bir madde ya da arazi, bir ya da birden fazla boyutta incelenebilmekte, geniş bir yelpazede değerlendirilebilmektedir. Bunun için görsel ya da matematiksel sonuçlar, harita veya diğer malzemelere aktarılarak, işlem başka bir aşamaya getirilir. Bundan sonraki aşamada ise, servis edilen bölüm ya da alanın kullanım amacına göre, çıktılar kullanılır.

    FOTOGRAMETRİ İNCELEME VE UYGULAMA ALANLARI

     Fotogrametride, herhangi bir iş için planlanan nesnenin ve çevresinin farklı açılar ve farklı boyutlar ile  plana aktarılması ile ilk işlem tamamlanır. Bu işlem sonrasında bazı yazılım ve donanımlar kullanılarak, alınan çıktılar harita ya da plana aktarılır. Bu işlem genelde, tapu kadastro, harita işlemleri, jeoloji gibi bölümlere servis edilir. Fotogrametride asıl olan, istenilen işe uygun olarak, ayrıntıları ile ve en aza indirgenmiş hata payı ile çıktıları sunabilmektir. Bu sayede, işi alan kurum ya da kuruluş, bu fotoğraf karelerine dayanarak bazı materyaller kullanarak, istediği data base’i, oluşturur ve bunu Yapı işleri ile paylaşır. Yapı işlerinin etüt çalışmalarına izin vermesi ile de son aşamaya gelinir. Bu işlem sonrasında, arazi ya da nesnenin hangi amaçla kullanılacağı saptanır.

   Fotogrameride bazı teknikler ile görüntü alınabilmektedir. Önceleri sadece düşük mega pikselli kameralar ve Düşük Bantlı Tarayıcılar (LSS) kullanılırken, teknolojinin gelişmesine paralel olarak günümüzde Çok Bantlı Tarayıcılar (MSS) veya Yakın Bakışlı Radarlar (SAR) sayesinde daha derin ve daha net görüntüler alınabilmektedir. Bu da hata payını düşürmekle kalmaz, standart sapma deviasyonunu en aza indirgeyerek, ileride oluşabilecek hataları minimize eder.

 Fotogrametri, harita biliminde ve Tapu Kadastro işlemlerinde olağanüstü bir öneme sahiptir. Fotogrametrik ölçümler sayesinde, tematik haritalar ve küçük ölçekli haritaların yanı sıra, doğal kaynakların dağılımı ve nicelik-nitelik belirten haritalar hazırlanabilmektedir.

Fotogrametri bilimine en çok başvuran meslek çalışanları ise; ormancılık, harita mühendis ve teknisyenleri, jeologlar, çiftçiler ve tarımcılardır. Mühendislerin actual( gerçek ) değerli çıktıları alabilmeleri ve saha etütü yapmaları açısından, fotogrametri elzem kabul edilir. Fotogrametrik çıktılar, sahanın etütünü kolay ve daha verimli hale getirir, bu sayede arazi için düşünülen yapı daha makul bir şekilde inşa edilebilir. Bunun yanında, herhangi bir arazinin tarıma elverişli olup olmadığı, yer altı maden ya da element rezervinin hangi aşamada ve limitte olduğu anlaşılabilir. Toprak kayması, göçük, sel gibi afetlere karşı occuration raito ( meydana gelebilme olasılığı) da daha net saptanabilir. Tüm bu ve daha fazlası için Fotogrametri bilimine başvurulur.

   Fotogrametri, bir arazi ya da nesnenin “dokunmadan” elektromanyetik dalga prensibine bağlı olarak analizi yapılabilir. Bu metot ile, toprağın ya da nesnenin manyetik enerjisi dikkate alınarak, hangi rezervleri ne ölçüde ihtiva ettiği saptanabilir.

      Fotogrametride toplanan veriler bir data base’de biriktirilir ve bu sonuçlara bağlı olarak tekrar yeni ölçümler yapılabilir. En son şekli ile alınan verile, gerekli merciler ile paylaşılır. Fotogrametri ile birlikte en sık anılan kurum ve kuruluşlar ise; Tapu Kadastro, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı ve Denetim, Yapı İşleri, Harita Mühendisliği, Mimarlık gibi departmanlardır.

 

Etiketler
Fotogrametri
Fotogrametri nedir
Harita Mühendisliği
fotogrametrik ölçüm
havadan foto
havaan haritalama
ortofoto
İHA ile Fotogrametrik Harita Üretimi
iha
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın